Pinge ja takistuse mõõtmine vooluallikast ja takistist koosnevas vooluringis

Pinge ja takistuse mõõtmine vooluallikast ja takistist koosnevas vooluringis