Solenoidi magnetväli

J.1.33 Solenoidis liituvad paljude ringvoolude samasuunalised magnetväljad.