Solenoidi magnetvälja katseline pilt

J.1.34 a Solenoidi ja U-kujulise püsimagneti magnetvälja katselised pildid.