Laengu potentsiaalne energia elektriväljas

J.1.37 Laengut q omava keha potentsiaalne energia kaugusel d nulltasemest.