Keha kukkumine raskusväljas

J.1.35 Massi m omava keha kukkumine raskusväljas. Kehale mõjub raskusjõud mg.