Laengu liikumine homogeenses magnetväljas

J.1.36 Laengut q omava keha liikumine homogeenses elektriväljas. Kehale mõjub elektrijõud qE.