Erineva potentsiaaliga punktid homogeenses elektriväljas

J.1.38 Erineva potentsiaaliga punktid homogeenses elektriväljas.