Jõujooned ja ekvipotentsiaalpinnad

J.1.39 Jõujooned ja ekvipotentsiaalpinnad kahe ühtlaselt laetud plaadi vahel.