Leviteeriv maakera

Sellised mänguasjad on reaalselt olemas. Aluse sees on elektromagnet, maakera sees püsimagnet. Alumises vasakus nurgas paistab juhe - sellises vajavad leviteerimiseks elektrit.