Vaatleja registreerib seisva ja liikuva laengu välja

J.2.1 a) vaatleja registreerib paigalseisva laengu elektrivälja, b) liikuv laeng tekitab vaatleja jaoks ka magnetvälja.