Vaatleja registreerib liikuva ja seisva magneti välja

a) vaatleja registreerib paigalseisva püsimagneti magnetvälja, b) liikuv püsimagnet tekitab vaatleja jaoks ka elektrivälja.