Vaatleja registreerib liikuva ja seisva magneti välja

J.2.2 a) vaatleja registreerib paigalseisva püsimagneti magnetvälja, b) liikuv püsimagnet tekitab vaatleja jaoks ka elektrivälja.