Elektronide liikumine magnetväljas

Elektronide liikumine magnetväljas

Madala rõhu all oleva gaasiga täidetud kambris tiirlevad elektronid (nende orbiit on nähtav helenduva rõngana). Kambris on ka homogeenne magnetväli. Joonisele on kantud elektronile mõjuvad jõud.