Elektronide liikumine magnetväljas

Madala rõhu all oleva gaasiga täidetud kambris tiirlevad elektronid (nende orbiit on nähtav helenduva rõngana). Kambris on ka homogeenne magnetväli. Joonisele on kantud elektronile mõjuvad jõud.