Liikuva juhtme ja püsimagneti magnetvälja võrdlus

J.2.11 a) Liikuva juhtme pööriselektriväli Ep, b) püsimagneti magnetväli B.