Elektrijõu ja magnetjõu tasakaal juhtmes

Elektrijõu Fe ja magnetjõu FL tasakaal liikuvas juhtmelõigus.