Pinge tekkimine juhtmes

J.2.13 Pinge tekkimine juhtmes, mille liikumissuund moodustab magnetväljaga nurga $\alpha$.