Seoseenergia

Seoseenergia

Joonis 1 Keskmine seoseenergia nukleoni kohta s├Áltuvalt nukleonide arvust tuumas. Allikas: Wikimedia Commons [2].