Tee ITER reaktorist elektrienergia tarbijani

Joonis 3 Tee reaktorist elektrienergia tarbijani. Allikas: EFDA.