Laservälke normeeritud intensiivsus

Joonis 4 W (10 μm) – Mo (2 μm) katted titaanalusel; normeeritud intensiivsused funktsioonina laservälke numbrist.