Jäävuse vägi

Jäävuse vägi

Jäävuse wäggi on se lodus seadus, et iggüks assi, kel ellu ei olle, omma paiga peäle rahhus jääb ja ennast isse ommast paigast ärra ei ligu, kui ta ei sa tese läbbi ligutud, agga kui temma kord on ligutud, et temma siis jääb liguma ja isseennesest seisma ei jä.