Pöörisvoolud metallides

J.2.26 Pöörisvooluringid paksus ja õhukeses metallplaadis.