Elektrimahtuvuse analoog erinevate läbimõõtudega ühendatud anumate täitmisega