Elektrimahtuvuse analoog erinevate läbimõõtudega ühendatud anumate täitmisega

J.2.28 Elektrimahtuvus on erinevatel kehadel erinev analoogiliselt sellele, kuidas me saame erineva läbimõõduga klaase ühe kõrguseni täites valada neisse erineva koguse vedelikku.