Pinge tekkimine kahe keha vahel

Pinge tekkimine kahe keha vahel laengu Q viimisel ühelt kehalt teisele.