Pinge tekkimine kahe keha vahel

J.2.29 Pinge tekkimine kahe keha vahel laengu Q viimisel ühelt kehalt teisele.