Osakeste interferents kahe pilu eksperimendis

Osakeste interferents kahe pilu eksperimendis

Üksikelektronide interferentsipildi kujunemine kaksikpilult; vasakul – elektronide tabamuste ligikaudne arv. Foto näitab interferentsipildi kujunemist sellises eksperimendis.