Moonutatud propeller

Moonutatud propeller

Propeller katki?