Holografeerimise skeem

Holografeerimise skeem

Holografeerimise skeem. Tugikimbus on lainefrondid paralleelsed tasandid, esemeĀ­kimbus on olemas info eseme kuju kohta, seega on selle lainfrondid keerulisema kujuga.