Ivanpah päikeseelektrijaam

Ivanpah’ päikeseenergial töötavas elektrijaamas koondavad 173 000 heliostaati valguse kolmele tornides paiknevale veeboilerile, kus tekkiva auru jõul toodetakse elektrienergiat. Elektrijaama võimsus on 392 MW, see on umbes pool Narvas asuva Balti soojuselektrijaama võimsusest.