Peegeldused lusikal

Kujutis on õiget- või tagurpidi sõltuvalt sellest, kuidaspidi lusikat hoida.