Valguse peegeldumine ja murdumine akvaariumis

Lisaks murdunud kiirele on näha ka peegeldunud kiired. Need tekivad nii valguse sisenemisel vette kui ka akvaariumi klaasist põhjal ja seintel.