Valgus levib külmemast õhust soojemasse

Valgus levib külmemast õhust soojemasse

Tee kohal on õhu temperatuur kõrgem, järelikult ka optiline tihedus väiksem. Valgus levib nii, nagu joonisel näidatud. Objekte näeme suunal, mis on tähistatud katkendliku joonega.