Valgus levib külmemast õhust soojemasse

Tee kohal on õhu temperatuur kõrgem, järelikult ka optiline tihedus väiksem. Valgus levib nii, nagu joonisel näidatud. Objekte näeme suunal, mis on tähistatud katkendliku joonega.