Valgus levib külmemast õhust soojemasse

Kui õhu temperatuur kõrgem kõrgemates õhukihtides, on selle optiline tihedus väiksem just seal. Valgus levib nii, nagu joonisel näidatud. Objekte näeme suunal, mis on tähistatud katkendliku joonega.