Valgus läbi valguskaabli

Valgus siseneb kaabli paremast otsast (sellele otsale on suunatud sinine laser) ja siseneb vasakust.