Lääts ja selle pinnad

Lääts ja selle pinnad

Kumerläätse pind moodustub kahe sfääri pinnast.