Koondav lääts tekitab küünla kujutise

Kujutis on vähendatud ja pööratud.