Lisalääts mobiiltelefoni kaamera külge

Võimaldab teha lähivõtteid väikestest esemetest.