Narva elektrijaamad

Eesti soojuselektrijaam (ametlik nimi Eesti Elektrijaam) on Eesti suurim elektrijaam: selle elektriline võimsus on 1615 MW ja soojuslik võimsus 84 MW. Kokku katab elektrijaam ja selle tuhaärastussüsteem 810 hektari suuruse maa-ala.