Keemispunkt

Suurenda simulatsioonis aine temperatuuri ja vaata, kuidas vedelik molekulaarsel tasemel aurustub. Ühtlasi on see hea sissejuhatus elektriõpetusse. Parempoolses simulatsioonis mõjub aine molekulide vahel ka elektrijõud (polaarsed molekulid), vasakpoolsel pildil elektrijõud puudub (mittepolaarsed molekulid). Mittepolaarsete molekulidega on näiteks õlid. Polaarsete molekulide tuntumaiks näiteks on vesi. Simulatsioonis kujutatud molekulidega sarnane struktuur on vesinikfluoriidil (HF).