Laetud ja neutraalsed aatomid

Kuidas liiguvad ideaalse a reaalse gaasi molekulid? Kuidas mõjutab seda gaasi temperatuur? Mis juhtub, kui osakesed on laetud?