Vee kolmikpunkt

Joonis 1.9.3 Vesi keeb ja külmub kolmikpunktis: T=273,16 K, p=611,7 Pa.