Gaasi ruumala ja temperatuur

Selles simulatsioonis saab muuta anumas oleva gaasi temperatuuri. Kolvile väljastpoolt mõjuv jõud ei muutu. Kuidas kolb liigub? Miks?