Õhupalli täis puhumine

Selles simulatsioonis on kaks ühise liikuva seinaga anumat. Võimalik on muuta mõlemas anumas olevate osakeste arvu, samuti nende temperatuuri. Uuri, kuidas muutuvad anumate ruumalad.