Millikani katse skeem

Millikani katse skeem

J.1.3 Robert Andrews Millikani katse on oma olemuselt ühtaegu lihtne ja geniaalne - väga väikeste laengute mõõtmiseks on väga raske leida piisavalt tundlikku mõõteriista. Aga elementaarlaengutele mõjuvat elektrijõudu oli võimalik võrrelda õlipiiskadele mõjuva raskusjõuga.