Siirdesoojus energiahulga ja massi seoses

$${Q = L m}$$