EM intro NASA video

Mis on elektromagnetlainete spekter? Kuidas kasutatakse selle osi: gamma-, röntgen-, ultraviolett- ja infrapunakiirgust, raadio- ja mikrolaineid ning nähtavat valgust? Mis on valguse värvus ja kuidas me näeme värve? Kuidas me saame teleskoopide abil infot maailmaruumist, analüüsides spketreid?