Hyatt4

Joonis 17 Platvormi konstruktsioon: (a) projekteeritud, (b) tegelik