Molekulide kiiruste jaotus

Molekulide (hapniku/lämmastiku) kiiruste jaotus õhus 25 °C juures. Graafikuid tuleb mõista nii, et mida suurem on funktsiooni väärtus mingi konkreetse kiiruse juures, seda suurem osa molekule liigub sellise kiirusega.