Marangoni efekt

Pindpinevusjõud sikutab vee pinnal pindpinevuse toel heljuva puru anuma servadesse kokku, kui lisada tilk pindaktiivset ainet, mis anuma keskosas pindpinevusjõudu vähendab.