Konvektsioon: soojus konvektsiooniga ja ilma selleta

Soojuse levimine konvektsiooniga ja soojusjuhtivusega. Simulatsioonis on sooja plaadi ühele poole asetatud tahke aine tahukas, teisele poole gaasiga täidetud anum, mille kuju ja ruumala on samasugune, nagu tahkisel. Sa tead juba üht-teist gaaside ja tahkiste soojusjuhtivuse kohta. Mis sa arvad, kummal juhul jõuab soojus kiiremini tahuka ülemise servani?